Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů : analýza diskurzivity

Název: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů : analýza diskurzivity
Zdrojový dokument: Sacra. 2010, roč. 8, č. 1, s. 69-79
Rozsah
69-79
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article focuses on the Society for the Study of Sects and New Religious Movements (Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů). It is constituted by the analysis of concrete texts published by the Society. The characteristics of anti-cult movement's reasoning (whether religious or secular/rational) are defined and searched in the discourse of the Society. The analysis should prove or deny the hypothesis that the Society can be considered a representative anti-cult organization in the Czech Republic.
Reference
[1] Chryssides G. D. 1999. Exploring new religions. London: Continuum.

[2] Chryssides G. D. 2006. The A to Z of new religious movements. Lanham: Scarescrow Press.

[3] Lužný, D. 1996. "Antikultovní hnutí. Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství." Religio. Revue pro religionistiku IV (1), 17–37.

[4] Lužný, D. 1997. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita.

[5] Novotný, T. 1993. Přicházejí. Praha: Oliva.

[6] Novotný, T., Vojtíšek, Z. 1994. Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha: Oliva.

[7] Remeš, P. 1990. Svědkové Jehovovi, nebo Bible? Praha: Fokus.

[8] Remeš, P. 1995. Svědkové Jehovovi. Praha: Oliva.

[9] Remeš P. 2003. "O mesiášových převrácencích." Dingir 2003 (3), 102.

[10] Robbins T. 1988. Cults, converts & charisma: The sociology of new religious movements. London: Sage Publications.

[11] Shupe, A. D. Jr., Bromley, D. G. 1980. The New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists, and the New Religions. London: Sage Publications.

[12] Štampach, I. O. 1993. Život, duch a všechno. Tišnov: Sursum.

[13] Štampach, I. O. 1994. Sekty a nová náboženská hnutí. Naděje a rizika. Praha: Oliva.

[14] Štampach, I. O. 1998. Náboženství v dialogu. Praha: Portál.

[15] Štampach, I. O. 2008. Přehled religionistiky. Praha: Portál.

[16] Václavík, D. 2003. "Historicko-genealogické klasifikace nových náboženských hnutí." Religio. Revue pro religionistiku XI (2), 242–258.

[17] Václavík, D. 2005. "Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult." Religio. Revue pro religionistiku XIII (1), 29–57.

[18] Vojtíšek, Z. 2004. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál.

[19] Vojtíšek, Z. 2005. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L. Marek.

[20] Vojtíšek, Z. 2007. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Beta Books.

[21] Antošová, K. 2008. "Sekty. Máme se bát?" [online již nedostupné]. [cit. k 30. 5. 2008] Dostupné z: http://www.super.cz/moc-a-penize/22454-sekty-mame-se-bat.html.

[22] Bartoš, G. 2003. "Ani trosky, ani gauneři." [online]. Mladý svět 2003 [cit. k 15. 10. 2008]Dostupné z: http://gunterbartos.net/texty.htm.

[23] Hypml, J. 2009. "Obchod, který končí i závislostí."[online]. [cit. k 23. 3. 2009] Dostupné z: http://www.lidovky.cz/obchod-ktery-konci-i-zavislosti-dnu-/ln_noviny.asp?c=A090320_000008_ln_noviny_sko&klic=230627&mes=090320_0.

[24] Ondračka, L. (rok neuveden). "Dušan Lužný: nová náboženská hnutí. Recenze."[online].[cit. k 31. 5. 2010] Dostupné z: http://www.casopisdotek.cz/recenze/knihy/l.php#01.

[25] Remeš, P. 1993. "Mentální programování jako průvodní jev nového sektářství." Studie přednesená na konferenci "Nová religiozita jako religionistický problém", Brno. [online]. [cit. k 24. 3. 2009] Dostupné z: http://hagioterapie.sweb.cz/text_14.html.

[26] Remeš, P. 2005. "Jsou Svědkové Jehovovi sektou?" [online]. Katolický týdeník 42/2005 [cit. k 24. 3. 2009] Dostupné z:http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4171.

[27] Stulír, D. 2008. "Kauza Kuřim: Jak mučit chlapce? Nápad měla Kateřina." [online]. [cit. k 14. 4. 2009] Dostupné z: http://brnensky.denik.cz/special_kurim/kauza-kurim-dopoledni-promitani-jnepristup20080627.html.

[28] Společnost pro studium nových náboženských směrů a sekt http:www.sekty.cz/ [cit. 20. 2. 2009]