Oblast přímého vlivu kultury provinciálně-římské

Název: Oblast přímého vlivu kultury provinciálně-římské
Zdrojový dokument: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. Vyd. 1. Brno: Masarykova universita s podporou Ministerstva školství, 1953, pp. [42]-194
Rozsah
[42]-194
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence