Oblast vlastní germánské a keltské kultury

Název: Oblast vlastní germánské a keltské kultury
Zdrojový dokument: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. Vyd. 1. Brno: Masarykova universita s podporou Ministerstva školství, 1953, pp. [195]-567
Rozsah
[195]-567
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence