Πορδη

Zdrojový dokument: Hošek, Radislav. Lidovost a lidové motivy u Aristofana. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 160-174
Rozsah
160-174
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
latinsky
řečtina, starověká (do 1453)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document