Jmenný rejstřík

Název: Jmenný rejstřík
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 261-264
Rozsah
261-264
Typ
Index
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A