K problematice zkoumání syntaxe staroslověnštiny

Název: K problematice zkoumání syntaxe staroslověnštiny
Zdrojový dokument: Sedláček, Jan. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 89-92
Rozsah
89-92
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence