Ke genezi souvětí

Název: Ke genezi souvětí
Zdrojový dokument: Barnet, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 258-261
Rozsah
258-261
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence