Ke vztahu mezi lingvistickým a logickým bádáním v syntaxi

Název: Ke vztahu mezi lingvistickým a logickým bádáním v syntaxi
Autor: Sgall, Petr
Zdrojový dokument: Sgall, Petr. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 296
Rozsah
296
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence