Jak se odráží improvizovanost v jazykové výstavbě mluvených projevů

Název: Jak se odráží improvizovanost v jazykové výstavbě mluvených projevů
Zdrojový dokument: Prokešová, Svatava. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 348-351
Rozsah
348-351
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence