O súvislosti skladby spisovného jazyka a nářečí

Název: O súvislosti skladby spisovného jazyka a nářečí
Autor: Štolc, Jozef
Zdrojový dokument: Štolc, Jozef. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 368-372
Rozsah
368-372
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence