K významu studia nářeční skladby

Název: K významu studia nářeční skladby
Autor: Jóna, Eugen
Zdrojový dokument: Jóna, Eugen. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 379
Rozsah
379
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence