K stylistickému rozrůznění nářečí, zvláště jeho syntaxe

Název: K stylistickému rozrůznění nářečí, zvláště jeho syntaxe
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 427-428
Rozsah
427-428
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence