Резолюция синтаксической конференции в г. Брно, принятое [i.e. принятая] единодушно на заключительном заседании 21-го апреля 1961 г.

Název: Резолюция синтаксической конференции в г. Брно, принятое [i.e. принятая] единодушно на заключительном заседании 21-го апреля 1961 г.
Zdrojový dokument: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 437-438
Rozsah
437-438
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence