[Славянские программы и пропаганда славянской солидарности в 19 веке]

Název: [Славянские программы и пропаганда славянской солидарности в 19 веке]
Transliterovaný název
[Slavjanskije programmy i propaganda slavjanskoj solidarnosti v 19 veke]
Zdrojový dokument: Kolejka, Josef. Славянские программы и идея славянской солидарности в ХIХ и ХХ веках. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 36-72
Rozsah
36-72
Typ
Kapitola
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence