Das zeitmässige Milieu

Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 13-17
Rozsah
13-17
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document