Pelikán, Oldřich

Varianty jmen:

Pelikán, Oldřich (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 56.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Abbildungen. In: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. 1977, s. .

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Anfänge der Bildung der Spätantike : von M. Aurelius bis Septimus Severus. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 29–67.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Anmerkungen zu einzelnen Kapiteln. In: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. 1977, s. 91–98.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Anmerkungen (zu einzelnen Kapiteln). In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 145–159.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Ars, die Beziehung zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten. In: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. 1977, s. 9–12.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Bandinelli, Ranuccio Bianchi. Klassische Archäologie: eine kritische Einführung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 161.

Článek
Pelikán, Oldřich. Bedeutung der Klassizismen in der römischen Bildhauerei. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 107–112.

Článek
Pelikán, Oldřich. Bedeutung der manieristischen Äusserungen in der römischen Bildhauerei. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 163–172.

Článek
Pelikán, Oldřich. Beitrag der literarischen, epigraphischen und archäologischen Quellen zur Kenntnis des Barbarikums. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 97–101.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Bibliographie in Auswahl. In: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. 1977, s. 99–100.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Bragantini, Irene; Vos, Mariette ed. Museo Nazionale Romano II, 1 : Le Pitture : Le decorazioni della villa romana della Farnesina]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1984-1985, roč. 33-34, č. F28-29, s. 60.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Brandenburg, Hugo. Roms frühchristliche Basiliken des 4. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. 73–74.

Článek
Nechutová, Jana; Češka, Josef; Pelikán, Oldřich; Bartoněk, Antonín; Hartmann, Antonín; Zlatuška, Zdeněk. Congressus internationalis: Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra (Brno, 12.-16.IV.1966). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 198–205.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Das römische in der römischen Kunst. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, s. 195–202.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Das Wesen der Stilkreuzungen in der antiken Kunst. In: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. 1977, s. 73–82.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Das zeitmässige Milieu. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 13–17.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Der antike Realismus und der Weg zur Spätantike. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 7–12.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Der grosse ludovisische Schlachtsarkophag. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, s. 117–135.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Die Ausprägung der Spätantike : von Gallienus zu Probus. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 96–138.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Die Bildung der Spätantike : von Caracalla bis Decius. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 68–95.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Die Trajanssäule, der Beginn der Spätantike?. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 18–28.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Dobiáš, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 396–398.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Gekürtzt angeführte Werke. In: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. 1965, s. 161.

Kapitola
Pelikán, Oldřich. Gekürzt angeführte Werke : meinstens in Anmerkungen. In: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. 1977, s. 101–102.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Giullini, Giorgio. Maestri e botteghe in Roma da Gallieno alla Tetrarchia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 209–210.