Anmerkungen (zu einzelnen Kapiteln)

Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 145-159
Rozsah
145-159
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document