Beitrag der literarischen, epigraphischen und archäologischen Quellen zur Kenntnis des Barbarikums

Název: Beitrag der literarischen, epigraphischen und archäologischen Quellen zur Kenntnis des Barbarikums
Variantní název:
  • Přínos literárních, epigrafických a archeologických pramenů k poznání barbarika
    • Značenije literaturnych, èpigrafičeskich i archeologičeskich istočnikov dlja poznanija Barbarikuma
  • Значение литературных, эпиграфических и археологических источников для познания Барбарикума
    • Značenije literaturnych, èpigrafičeskich i archeologičeskich istočnikov dlja poznanija Barbarikuma
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. [97]-101
Rozsah
[97]-101
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.