C

Název: C
Contributor
Bartoňková, Dagmar (editor)
Havlík, Lubomír Emil (editor)
Ludvíkovský, Jaroslav (editor)
Masařík, Zdeněk (editor)
Večerka, Radoslav (editor)
Zdrojový dokument: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. Havlík, Lubomír Emil (editor); Bartoňková, Dagmar (editor); Ludvíkovský, Jaroslav (editor); Masařík, Zdeněk (editor); Večerka, Radoslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. [317]-345
Rozsah
[317]-345
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
latinsky
Přístupová práva
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence