Seznam hlavní literatury

Název: Seznam hlavní literatury
Variantní název
Comentarii et disputaciones
Contributor
Bartoňková, Dagmar (Editor)
Havlík, Lubomír Emil (Editor)
Ludvíkovský, Jaroslav (Editor)
Masařík, Zdeněk (Editor)
Večerka, Radoslav (Editor)
Zdrojový dokument: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. Havlík, Lubomír Emil (Editor); Bartoňková, Dagmar (Editor); Ludvíkovský, Jaroslav (Editor); Masařík, Zdeněk (Editor); Večerka, Radoslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 348-357
Rozsah
348-357
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence