Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně v Brně, 1970, pp. 9-14
Rozsah
9-14
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence