Pragmatist theory of knowledge : critical analysis

Název: Pragmatist theory of knowledge : critical analysis
Autor: Hozman, Karel
Contributor
Ondráček, Jaroslav (překladatel)
Zdrojový dokument: Hozman, Karel. Gnoseologie pragmatismu : kritický rozbor. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 99-102
Rozsah
99-102
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A