Der vierte Strom des Theatres als Gegenstand der Wissenschaft, oder, Prospekt einer strukturalen Operettenwissenschaft

Variantní název
Čtvrtá cesta divadla jako předmět vědy, aneb, Prospekt strukturální operetní vědy
Zdrojový dokument: Osolsobě, Ivo. Otázky divadla a filmu. II. Závodský, Artur (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 11-44
Rozsah
11-44
Typ
Článek
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document