Janáčkova korespondence s Universal-edition v letech 1916-1918 týkající se Její pasorkyně

Název: Janáčkova korespondence s Universal-edition v letech 1916-1918 týkající se Její pasorkyně
Variantní název:
  • Janáčeks korrespondenz mit der wiener Universal-edition aus den Jahren 1916 bis 1918 über seine Oper Jenúfa
Zdrojový dokument: Štědroň, Bohumír. Otázky divadla a filmu. II. Závodský, Artur (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 249-312
Rozsah
249-312
Typ
Článek
Jazyk
česky
německy
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence