Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích

Název: Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích
Variantní název
Семантика модальных и темпоральных форм и форм вида глаголов в балканских языках
Sémantique des formes modales, temporelles et aspectuelles du verbe dans les languages balkaniques
Die Semantik der Modal-, Temporal- und Aspektformen des Zeitwortes in balkanischen Sprachen
Semantics of model, temporal, and aspect forms of the verb in the Balkan languages
Zdrojový dokument: Heřman, Sáva. Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). Pražák, Richard (Editor); Dorovský, Ivan (Editor). 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 248-253
Rozsah
248-253
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence