Národně osvobozenecké boje balkánských Slovanů a kult lidové heroické epiky

Název: Národně osvobozenecké boje balkánských Slovanů a kult lidové heroické epiky
Variantní název:
  • Национально-освободительная борьба балканских славян и культ народного героического эпоса
    • Nacional'no-osvoboditel'naja bor'ba balkanskich slavjan i kul't narodnogo geroičeskogo èposa
  • Die nationalen Befreiungskämpfe der balkanischen Slawen und der Kult der heroischen Volksepik
    • Nacional'no-osvoboditel'naja bor'ba balkanskich slavjan i kul't narodnogo geroičeskogo èposa
  • National liberation struggle of the Balkan Slavs and the cult of folk heroic epics
    • Nacional'no-osvoboditel'naja bor'ba balkanskich slavjan i kul't narodnogo geroičeskogo èposa
Zdrojový dokument: Černá, Milada. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 152-158
Rozsah
152-158
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence