Balkánská otázka v roce 1912

Název: Balkánská otázka v roce 1912
Variantní název:
  • Балканский вопрос в 1912 г.
    • Balkanskij vopros v 1912 g.
  • Die balkanische Frage im Jahre 1912
    • Balkanskij vopros v 1912 g.
  • The Balkan issue in 1912
    • Balkanskij vopros v 1912 g.
Zdrojový dokument: Kolejka, Josef. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 159-185
Rozsah
159-185
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence