Bilingvismus českých kolonistů v rumunském Banátě

Název: Bilingvismus českých kolonistů v rumunském Banátě
Variantní název:
  • Билингвизм чешских колонистов в румынском Банате
    • Bilingvizm češskich kolonistov v rumynskom Banate
  • Der Bilinguismus tschechischer Kolonisten im rumänischen Banat
    • Bilingvizm češskich kolonistov v rumynskom Banate
  • Bilinguism of Czech colonists in the Romanian Banat
    • Bilingvizm češskich kolonistov v rumynskom Banate
Zdrojový dokument: Skulina, Josef. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 382-389
Rozsah
382-389
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence