Воспитательные элементы в стихотворениях В. Маяковского для детей

Autor: Kmita, A.
Zdrojový dokument: Kmita, A.. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 129-139
Rozsah
129-139
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document