Э. Пискатор в советской критике 20-30-х годов

Název: Э. Пискатор в советской критике 20-30-х годов
Zdrojový dokument: Schaumann, Gerhard. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 237-244
Rozsah
237-244
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence