К вопросу о семантической интерпретации и синтаксической структуре сложноподчиненных изъяснительных предложений с глаголами, могущими иметь гипотетическое значение

Název: К вопросу о семантической интерпретации и синтаксической структуре сложноподчиненных изъяснительных предложений с глаголами, могущими иметь гипотетическое значение
Transliterovaný název
K voprosu o semantičeskoj interpretacii i semantičeskoj strukture složnopodčinennych iz"jasnitel'nych predloženij s glagolami, moguščimi imet' gipotetičeskoje značenie
Zdrojový dokument: Šamraj, Tat'jana. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 75-79
Rozsah
75-79
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence