Modálno-expresívne odtienky významov viet v slovenčine

Zdrojový dokument: Ondruš, Pavol. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 109-112
Rozsah
109-112
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document