Zu einigen semantischen und pragmatischen Aspekten der sog. aktuellen Gliederung : (ein neuer Versuch ihrer Erfassung in einer formalen Sprachbeschreibung)

Zdrojový dokument: Koenitz, Bernd. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 153-157
Rozsah
153-157
Typ
Článek
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document