Materiálová příloha

Zdrojový dokument: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. [85]-125
Rozsah
[85]-125
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document