Back matter

Zdrojový dokument: Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984,
Typ
Závěrečné stránky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document