Jazykové útvary a styly při komunikačním aktu

Název: Jazykové útvary a styly při komunikačním aktu
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986, pp. 19-34
Rozsah
19-34
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence