Die Tschechische Sprachsituation : Zusammenfassung

Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986, pp. 127-129
Rozsah
127-129
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document