Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1987, pp. 9-10
Rozsah
9-10
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence