Summary

Název: Summary
Zdrojový dokument: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1987, pp. 141-143
Rozsah
141-143
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A