Zusammenfassung

Název: Zusammenfassung
Zdrojový dokument: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1987, pp. 145-147
Rozsah
145-147
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A