Verbalsysteme der westindoeuropäischen Sprachen 2 (Baltisch und Slavisch)

Název: Verbalsysteme der westindoeuropäischen Sprachen 2 (Baltisch und Slavisch)
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Erhart, Adolf. Das indoeuropäische Verbalsystem. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1989, pp. 121-134
Rozsah
121-134
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence