The Czech society is aging : on social and economic implications of demographic aging : summary

Zdrojový dokument: Rabušic, Ladislav. Česká společnost stárne. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 184-192
Rozsah
184-192
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document