Stephen Toulmin - věda, společnost a postmoderna

Název: Stephen Toulmin - věda, společnost a postmoderna
Zdrojový dokument: Holzbachová, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 74-87
Rozsah
74-87
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence