Klíčová slova

Název: Klíčová slova
Zdrojový dokument: Franková, Milada. Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 168
Rozsah
168
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence