English summary : anthropological study of Old Slavonic inhabitants of fortified settlement Břeclav - Pohansko (demographic and anthropometric study)

Název: English summary : anthropological study of Old Slavonic inhabitants of fortified settlement Břeclav - Pohansko (demographic and anthropometric study)
Zdrojový dokument: Drozdová, Eva. Břeclav - Pohansko. VI, Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi : (demografická a antropometrická studie). Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2005, pp. 139-140
Rozsah
139-140
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A