1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2012
Ročník: 15
Číslo: 1
Rok vydání
2012
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Blok studií k životnímu jubileu prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc. (Editoři: Josef Dohnal, Ivo Pospíšil)
Title Document
(Stěží uvěřitelné) životní jubileum prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc. | [5]–8
Dohnal, Josef
PDF
Роль животных в русской и других литературах | [9]–16
Porter, Robert
PDF
Мотив праздника в драматургии русского романтизма : "Маскарад" М.Ю. Лермонтова | [17]–23
Ibler, Reinhard
PDF
К вопросу о чешском восприятии русской литературы "серебряного века" | [25]–33
Richterek, Oldřich
PDF
Ситуация революции – как ситуация деструкции этических и жизненных ориентиров : (на материале пьес М. Булгакова "Дни Турбиных", И. Сургучева "Реки Вавилонские" и М. Алданова "Линия Брунгильды") | [35]–44
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
"La tradition du feu" : le mythe de Prométhée et sa métamorphose dans la tragédie de Viatchéslav Ivanov Prometeï (Prométhée) | [45]–56
Cymborska-Leboda, Maria
PDF
Тургенев - переводчик Флобера: "Легенда о св. Юлиане милостивом" | [57]–70
Žekulin, Nikolaj
PDF
Contrasting interpretations of Othello in the 20th century Russia: K.S. Stanislavsky and A. Blok | [71]–77
Prichod'ko, Irina Stepanovna
PDF
Výběrová bibliografie prof. Danuše Kšicové za léta 2007–2012 | [79]–91
PDF
Materiály a diskuse
Title Document
"Tajné hlavní město Evropy" : kulturní topos Černovic | [93]–101
Malý, Radek
PDF
Between tradition and present times : Polish culture and globalization (selected issues) | [103]–109
Walęciuk-Dejneka, Beata
PDF
Минцлов С.Р. (1870-1933) : к вопросу о мистических взглядах писателя | [111]–124
Schmidt, Waldemar
PDF
K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie | [125]–133
Malý, Radek
PDF
Emin's path to salvation | [135]–151
Drozdek, Adam
PDF
Jubilea a nekrology
Title Document
Legenda česko-slovenské slavistiky a komparatistiky : Slavomír Wollman (3.8.1925–27.1.2012) | [153]–160
Zelenka, Miloš
PDF
Recenze
Title Document
Zázrak ruské poezie ukotvený v plynutí a intimitě : originální personální průřez ruskou poezií z pera slovenského překladatele | [161]–164
Pospíšil, Ivo
PDF
O makedonských záležitostech | 164–167
Pospíšil, Ivo
PDF
O potřebě širších souvislostí... | 168–170
Mikulášek, Alexej
PDF
Bielsko-białské výzvy a Boloňská deklarace | 170–172
Pospíšil, Ivo
PDF
Bolestná výpověď | 172–175
Kšicová, Danuše
PDF
Česko-makedonská literární témata Ivana Dorovského | 176
Pospíšil, Ivo
PDF
Podnětný text o česko-slovenských vztazích | 176–178
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy
Title Document
Rusko v slovanských literaturách – mezinárodní imagologická konference v Moskvě | [179]–182
Zelenka, Miloš
PDF
Hans Rothe jako slavista, polonista a ukrajinista : skvělý ediční čin a stále aktuální výzvy (hrst reflexí) | 182–185
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [189]
PDF