Benátský kupec v podání Antonína Fencla

Název: Benátský kupec v podání Antonína Fencla
Variantní název:
  • The Merchant of Venice by Antonín Fencl
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 6-31
Rozsah
6-31
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The primary aim of this study is to introduce Antonín Fencl, a more or less forgotten personality of Czech theatre – a man active in many fields (film and theatre as well as teaching) in a variety of roles (leader, actor, dramaturge, director, playwright, and translator). Above all, the text focuses on Fencl's Shakespearean activities. Within just three years (1914–1916), Fencl succeeded in translating Shakespeare's play The Merchant of Venice and managed to write an outstanding study (by both its qualities and length) discussing the two existing complete translations of Shakespeare's works. Besides introducing Fencl's translating method and theoretical approach, the study interlinks them and shows the ways in which Fencl's theory was imprinted in the process of his translating the play, as evidenced by the analysis.
Reference
[1] DÉPRATS, Jean-Michel. 2004. Translating Shakespeare's Stagecraft. In Shakespeare and the Language of Translation.

[2] HOENSELAARS, Ton (ed.). London: Arden Shakespeare, 2004, s. 133–147.

[3] DRÁBEK, Pavel. 2010. České pokusy o Shakespeara. Brno: Tribun EU, 2010 (soukromý tisk).

[4] DUFKOVÁ, Eugenie, SRBA, Bořivoj (eds.). 1994. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. 3, 1884–1994. Brno: Národní divadlo, 1994.

[5] FENCL, Antonín. 1916a. Benátský kupec. Překlad a úvodní slovo Antonín Fencl. Praha: B. Kočí, 1916.

[6] FENCL, Antonín. 1916b. Shakespearova dramata na českém jevišti po stránce slovesné i scénické. Nepublikovaný strojopis dostupný v archivu LA PNP, fond Antonín Fencl, 1916.

[7] FENCL, Antonín. 1916c. Shakespeare v Čechách. Světozor 16/35, Praha: J. Otto, 1916.

[8] FENCL, Antonín. 1916d. Nové překlady Shakespearových dramat. Reklamní brožura, 1916.

[9] FENCL, Antonín. 1938. První české překlady ze Shakespeara. Časopis pro moderní filologii, roč. 24, 1938, s. 161–168.

[10] FENCL, Antonín. Čechy a moře. Nedatováno. Dostupné v archivu LA PNP, fond Antonín Fencl.

[11] FENCL, Antonín. 1942. Shakespearovy Čechy přímořské a gignologie. Dostupné v archivu LA PNP, fond Antonín Fencl.

[12] FENCL, Antonín. 1945. Divadelník o divadle: živé slovo. Praha: Živnotisk, 1945.

[13] FISCHER, Otokar. 1916. Hudba a divadlo. Národní listy 1916, s. 4.

[14] FISCHER, Otokar. 1916. Makbethv Čechách. In SHAKESPEARE, William. Makbeth. Praha: SN, 1947, s. 96–106.

[15] JOHNSTON, David (ed.). 1996. Stages of Translation: Essays and interviews on translating for the stage. Bath: Absolute Press, 1996.

[16] KABELÍK, Jan. 1885. O Shakespearových dramatech v Čechách. Zvláštní otisk z almanachu Zory III, 1885.

[17] KAMÍNEK, Karel, ENGELMÜLLER, Karel. 1919. Ottův divadelní slovník. Praha: J. Otto, 1919.

[18] KLOSOVÁ, Ljuba. 1969. Kolárové. Tři herecké portréty 19. století. Praha: Orbis, 1969.

[19] McCULLOUGH, Christopher. 2005. The Merchant of Venice. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

[20] PEROUTKOVÁ, Slávka. 2005. Třetí ženou svého muže: třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou. Praha: Dokořán, 2005.

[21] PEROUTKOVÁ, Slávka. Rozhovor vedený Markétou Polochovou.

[22] POLOCHOVÁ, Markéta. 2009. Antonín Fencl's Theory and Practice of Translating Shakespeare. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

[23] PORT, Jan. Shakespeare na českém jevišti. Rukopis. Divadelní ústav, s.a. [c1965].

[24] SCHONBERG, Michal (ed.). 2005. Rozhovory s Voskovcem. Praha: Brána, 2005.

[25] SHAKESPEARE, William. Benátský kupec (1914). Př. Antonín Fencl. Manuskript. 1914. Dostupný v archivu LA PNP, fond Antonín Fencl.

[26] SHAKESPEARE, William. Benátský kupec (1916). Př. Antonín Fencl. Manuskript. 1916. Dostupný v archivu LA PNP, fond Antonín Fencl.

[27] SHAKESPEARE, William. Benátský kupec (1916). Př. Antonín Fencl. Nepublikovaný strojopis. 1916. Dostupný v archivu N Md, č. 3558.

[28] SHAKESPEARE, William. 2005. The Complete Works. WELLS, Stanley, TAYLOR, Gary, (eds.). 2. vydání. Oxford: Clarendon Press, 2005.

[29] SHAKESPEARE, William. 2006. Kupec benátský. Př. Martin Hilský. Praha: Evropský literární klub, 2006.

[30] ŠORMOVÁ, Eva (ed.). 2000. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha, 2000.

[31] VOČADLO, Otokar. 1959. Český Shakespeare. In SHAKESPEARE, William. Komedie I. Praha: SNKLHU, 1959, s. 5–62.

[32] VODÁK, Jindřich. 1950. Shakespeare: kritikův breviář. Praha: Melantrich, 1950.