Sokolská sletová scéna Marathón z roku 1912

Název: Sokolská sletová scéna Marathón z roku 1912
Variantní název:
  • Marathón (1912): a group outing organized by the Sokol movement
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 65-81
Rozsah
65-81
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study focuses on a specific kind of spectacle, which became part of the festivals (group outings) organized by the Sokol movement during 1907–1938. The article offers a detailed description of the most successful and popular one entitled Marathón (1912). Director Jaroslav Kvapil and stage designer Josef Wenig were asked to cooperate on it; thus, they influenced its theatrical qualities and performativity. There were around 1.500 gymnasts participating in Marathón which, primarily, aimed at presenting the Sokol movement as an heir to both ethical and aesthetical virtues of ancient Greece. Furthermore, it pointed out that its members were willing to protect their nation from enemies. From a theatrical point of view, Marathón is exceptionally interesting because of the participation of professionals (Kvapil and Wenig) plus its uniqueness and, in our lands, also its primacy as this kind of mass production.
Reference
[1] ALBRECHT, František. 1960. Hodnocení závěrečných alegorických scén sokolských sletů V. – X. 1907 – 1938. Praha, 1960. Ročníková práce. (Asi) Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (před rokem 1960 Institut tělesné výchovy a sportu). (Uloženo v knihovně Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea Národního muzea.)

[2] ČÍŽEK, Ludvík. 1912. Stavba cvičiště. In OČENÁŠEK, Augustin. Památník sletu slovanského sokolstva v roce 1912 v Praze. Praha: ČOS, 1912, s. 27–49.

[3] DOMORÁZEK, Karel. 1912a. Marathón. In OČENÁŠEK, Augustin. Památník sletu slovanského sokolstva v roce 1912 v Praze. Praha: ČOS, 1912, s. 153–177.

[4] DOMORÁZEK, Karel. 1912b. Sokolský Marathón. Sokol, roč. 38, 1912, s. 222–223.

[5] DOMORÁZEK-MRÁZ, Karel. 1910. Tyrš: Tři scény. Praha: ČOS, 1910.

[6] DRYÁK, Alois. 1912. Architektonická úprava cvičiště. In OČENÁŠEK, Augustin. Památník sletu slovanského sokolstva v roce 1912 v Praze. Praha: ČOS, 1912, s. 50–58.

[7] KOZÁKOVÁ, Zlata. 1994. Sokolské slety 1882–1948. Praha: Orbis, 1994.

[8] KVAPIL, Jaroslav. 1948. Jaroslav Kvapil vzpomíná. In Lví silou: pocta a dík Sokolstvu. Praha: Máj, 1948, s. 121–123.

[9] MALEN, S. 1912. Hudba k Marathónu. In OČENÁŠEK, Augustin. Památník sletu slovanského sokolstva v roce 1912 v Praze. Praha: ČOS, 1912, s. 181–182.

[10] Marathón. Lidové noviny, roč. 20, 1912, č. 156, s. 28.

[11] Marathón. Národní listy, roč. 52, 1912, č. 162, s. 2.

[12] Marathón. Národní listy, roč. 52, 1912, č. 165, s. 1.

[13] Marathón. Národní listy, roč. 52, 1912, č. 172, s. 1.

[14] Marathón – Marathón! Lidové noviny: malé vydání, roč. 20, 1912, č. 164, s. 1.

[15] OČENÁŠEK, Augustin. 1912. Památník sletu slovanského sokolstva v roce 1912 v Praze. Praha: ČOS, 1912.

[16] PEROUTKA, Emanuel. 1912. Bitva u Marathónu a sokolský Marathón r. 1912. In Marathón, obrazy antické z roku 490 před Kristem. Praha: Slavnostní výbor sletový, 1912, s. 8–11. (Uloženo v archivu Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea Národního muzea, fond Sokol, karton č. 81, inv. č. 2119.)

[17] Repríza Marathónu. Lidové noviny: malé vydání, roč. 20, 1912, č. 171, s. 1.

[18] SCHEINER, Josef. 1891. Dějiny cvičení tělesných: tělesná cvičení ve starém věku. I. díl. Praha: J. E. Scheiner, 1891.

[19] TYRŠ, Miroslav. 1968. Hod olympický. Praha: Olympia, 1968. (První vydání In Sborník sokolský, 1867.) TYRŠ, Miroslav. 1873. Základové tělocviku. Praha: I. L. Kober, 1873.

[20] TYRŠ, Miroslav. 1912. Úvahy a řeči o věci sokolské. Praha: Grégr a syn, 1912.

[21] TYRŠ, Miroslav. 1926. Tělocvik v ohledu esthetickém. Praha: Karel Novák, 1926.