Český překlad antických her: Quo vadis?

Název: Český překlad antických her: Quo vadis?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 136-150
Rozsah
136-150
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Antika a česká kultura. Antické oddělení Kabinetu pro klasická studia AV ČR, 1998, [citováno dne 19. února 2012]. Dostupné na webové stránce: <www.olympos.cz>.

[2] Archive of Performances of Greek and Roman Drama. Databáze Univerzity v Oxfordu, 2010, [citováno dne 18. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://asp.apgrd.ox.ac.uk.

[3] Baset. Edice Antická knihovna, 2006, [citováno dne 19. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.baset.cz/edice/anticka-knihovna

[4] KRÁL, Josef. 1923. O prosodii české. Část 1: Historický vývoj české prosodie. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923. (Původně (vycházelo na pokračování) Listy filologické, roč. 20, 1893 – roč. 24, 1897.)

[5] KRÁL, Josef. 1938. O prosodii české. Část 2: O přízvučném napodobení rozměrů časoměrných. Praha: Česká akademie věd a umění, 1938. (Původně Listy filologické, roč. 25, 1898, s. 1–73.)

[6] MACHÁČEK, Martin. 2009. Octavia contra Inferi [online]. Roz Razil online. 25. 12. 2009, [citováno dne 19. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.rozrazilonline.cz/clanky/270-Octavia-contra-Inferi.

[7] MACHALICKÁ, Jana. 2007. Antická Faidra v Dlouhé. Lidové noviny, roč. 64, 2007, č. 20, s. 19.

[8] NEBESKÝ, V. Bolemír. 1853. Tragické básnictví Řeků. Časopis Českého museum, 1853.

[9] PRAŽÁKOVÁ, Klára. 1920. K článku V. Tilla. Klasická čeština na jevišti. Jeviště, roč. 1, 1920, s. 285–287.

[10] PSEUDO-SENECA. 2005. Octavia. Přeložila a úvodem (s. 93–94) opatřila Daniela Čadková. Divadelní revue, roč. 16, 2005, č. 3, s. 93–110.

[11] SENECA, L. Annaeus. Thyestés. Př. Eva Stehlíková. Divadelní revue, roč. 3, 1992, č. 3, s. 75–94.

[12] SENECA, L. Annaeus. Medea. Přeložil, předmluvou (s. 3–25) a poznámkami (s. 60–63) opatřil Petr Polehla. Hradec Králové: HK Credit s.r.o., 2002.

[13] SENECA, L. Annaeus. Faidra. Př. Eva Stehlíková. Divadelní revue, roč. 20, 2009, č. 2, s. 84–106.

[14] SENECA, L. Annaeus. Faidra. Přeložila Eva Stehlíková. Praha: Artur, 2011. Doslov "Faidra jako interpretační problém?" (s. 59–73) napsala Eva Stehlíková.

[15] SHAW, Francis. 2011. Two Modern Adaptations of Ancient Greek Plays: Comparative Review. My Writing, 27. 3. 2011, [citováno dne 19. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://francisshaw.wordpress.com/2011/03/27/comparative-review-two-modern-adaptations-of-ancient-greek-plays/.

[16] SPENCER, Charles. 2010. The Persians, National Theatre of Wales, review. The Telegraph, 13. 8. 2010, [citováno dne 19. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/7944762/The-Persians-National-Theatre-of-Wales-review.html.

[17] STEHLÍKOVÁ, Eva. 1999. Scénický překlad antických dramat. In SPFFMU Q2. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 9–21.

[18] ŠPRINCL, Jan. 1977. Vývoj českého překladu z antické literatury. Praha: SPN, 1977.

[19] TILLE, Václav. 1920. Klasická čeština na jevišti. Jeviště, roč. 1, 1920, s. 238–241.

[20] TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. 2008. Jaroslav Pokorný. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Slovník české literatury po roce 1945 on-line, 16. 2. 2008, [citováno dne 19. února 2012]. Dostupné na webové stránce: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954.

[21] WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, von, Ulrich. 1891. Was ist übersetzen? Předmluva kEURIPIDES. Hippolytos, griechisch und deutsch. Překlad a předmluva Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Berlin: Weidmann, 1891.