Michal Pullman. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu : inspirativní kniha o rozpadu "komunistického režimu"

Název: Michal Pullman. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu : inspirativní kniha o rozpadu "komunistického režimu"
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 208-213
Rozsah
208-213
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pullmann, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87271-31-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FIDELIUS, Petr. 1998. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998.

[2] MACURA, Vladimír. 1992. Šťastný věk: Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Praha: Pražská imaginace, 1992.

[3] PULLMANN, Michal. 2011. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Dolní Břežany: Skriptorium, 2011.

[4] RÖHRICH, Alex. 2008. Ideologie, jazyky, texty: analýza a interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997. Liberec: Bor, 2008.

[5] THOMPSON, John B. 1990. Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Cambridge: Polity Press, 1990.

[6] VAN DIJK, Teun. 2000. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications, 2000.